SME JAMADOS .
Prenajímame vynikajúce stroje


Naše služby realizujeme v Bratislave a širokom okolí.

Našim cieľom je poskytovať služby tak aby boli naši zákazníci spokojný a aby sme prispievali k zlepšovaniu životného prostredia.

Naše služby realizujeme v Bratislave a širokom okolí. Našim cieľom je poskytovať služby tak aby boli naši zákazníci spokojný a aby sme prispievali k zlepšovaniu životného prostredia.


  • Odvoz a recykláciu odpadov zo stavieb, demolácií a rekonštrukcií
  • Nakladanie odpadov so strojmi
  • Dovoz sypkých materiálov ( štrk, piesok, makadam, betónový recyklát, hlina...)
  • Výkopové a zemné práce ( výkop základov, výkop inžinierskych sietí, úprava terénu )
  • Zakladanie stavieb
  • Zimná údržba, predaj posypovej soli
  • Predaj betónového recyklátu

Partneri