Odvoz a uloženie odpadov

Odvoz a uloženie odpadov

Ochrana životného prostredia a zodpovedné nakladanie s odpadmi je v súčasnosti často skloňovanou témou. Zodpovednosť pri nakladaní s odpadmi od nás vyžaduje európska i národná legislatíva, no takýto prístup by mal byť pre každého z nás úplnou samozrejmosťou. Všetkým nám predsa musí na srdci ležať osud našej modrej planéty a nikto z nás nechce zanechať potomkom svet plný odpadkov.

Preneste zodpovednosť na naše plecia

O odvoz a uloženie zmiešaného komunálneho odpadu sa starajú mestá a obce, ktoré ho financujú z vyzbieraného poplatku. Iná situácia však nastane, keď sa budete potrebovať zbaviť napríklad stavebného odpadu. Vtedy vám príde vhod spoľahlivý partner, ktorý bude disponovať potrebnou technikou, vozovým parkom a v neposlednom rade zdatnými zamestnancami. Po každej stránke. Po profesionálnej i tej ľudskej.

S našou spoločnosťou môžete mať k dispozícii všetko. Pravidelne preškoľovaných profesionálov i moderný strojový a vozový park, ktorý v pravidelných intervaloch obnovujeme a rozširujeme. Našim cieľom je spokojný zákazník, ktorý od nás neodchádza sklamaný alebo so zlým pocitom a odpad uložený tam, kam naozaj patrí. Teda na skládke, ktorá prislúcha konkrétnemu druhu odpadu.

Sme tu pre vás po celý rok

Ak chcete pohodlne a bez starostí znížiť svoju „stopu“ na životnom prostredí na minimum, neváhajte nás kontaktovať. Môžeme urobiť všetko za vás a čo je dôležité, v súlade s príslušnou legislatívou. Aby však neostalo iba pri slovách, pozrite sa s čím konkrétnym vám dokážeme pomôcť:
  • Odvoz odpadu v kontajneroch a uloženie odpadu na skládku, ktorý vznikol pri demolácii stavieb a budov.
  • Odvoz odpadu v kontajneroch a uloženie odpadu na skládku, ktorý vznikol pri rekonštrukcii alebo výstavbe bytových, či nebytových stavieb a budov.
  • Odvoz odpadu v kontajneroch a uloženie odpadu na skládku, ktorý vznikol pri vypratávaní bytových, či nebytových stavieb a budov.
  • Odvoz odpadu v kontajneroch a uloženie odpadu na skládku, ktorý vznikol pri terénnych úpravách pozemkov.
  • Do pozornosti vám dávame možnosť ručnej alebo strojovej nakládky odpadov.