Referencie

Referencie

 
 • Zakladanie stavieb, pokládka inžinierskych sietí a vonkajšie teréne
  úpravy na budovách základnej školy, materskej školy a telocvične v Moste pri
  Bratislave.
 • Zemné a výkopové práce na rekonštrukcií haly v areáli volkswagen
  slovensko.
 • Zemné, výkopové práce a odvoz odpadov z rekonštrukcie vodovodu v Moste
  pri Bratislave
 • Zemné, výkopové práce, odvoz odpadov a inštalácia kanalizačných prípojok
  v obci Zálesie.
 • Rekonštrukcia školskej jedálne v obci Most pri Bratislave.
 • Zimná údržba v Moste pri Bratislave, Malinove, Miloslavove, Dunajskej
  Lužnej, a na viac ako 20 parkoviskách v Bratislave a okolí
 • Spoluúčasť pri budovaní ciest a cestných komunikacií D4, R7
 • Spoluúčasť pri rekonštrukcií teplovodu po celej Bratislave
 • Odstranovanie čiernich skládok pre Mestskú časť Vrakuna
 • Búracia práce a odvoz odpadov v celej BA a okolí
 • Výstavba 5 rodinných domov
 • Viac ako 1000 vykopaných základov pre rodiné domy a iné budovy
 • Viac ako 500 demolacií domov a iných budov.
 • Viac ako 600 000 ton prepraveného sypkého materialu
 • Viac ako 60 000 pristavených a vyvezených kontajnerov
 • Viac ako 100 km vykopaných a zahrnutých inžinierskych sieti-
 • Viac ako 20 000 mth vykonanej zimnej údržby na cestách a parkoviskách v
  Ba a okolí
 • Viac ako 1000 ton vysolenej posypovej soli