Zakladanie stavieb

Zakladanie stavieb

Založenie stavby si vyžaduje osobitnú pozornosť. Základy prenášajú zaťaženie zo stropov, zvislých konštrukcií i strechy do podložia a preto iba precízne vybudované základy dokážu zabezpečiť patričnú pevnosť a stabilitu stavby. Netreba zabúdať na fakt, že chyby urobené pri zakladaní stavby sa môžu prejaviť až po niekoľkých rokoch užívania a preto je veľmi dôležité, aby táto etapa výstavby nebola podcenená.

Platnosť týchto slov sa vzťahuje na základové pásy rovnako, ako na základovú dosku. Z pohľadu významu pevnosti a stability nie je rozdiel, aký typ základovej konštrukcie bude použitý a preto je potrebné striktne dodržiavať projektovú dokumentáciu, rozmery i hĺbku základov alebo typ predpísanej izolácie.

Experimenty nie sú na mieste

Každému stavebníkovi by malo záležať na precíznej realizácii základov. Naša spoločnosť berie zakladanie stavieb s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Naše viac ako 16 ročné skúsenosti a prax v stavebníctve sú pre každého stavebníka alebo investora zárukou bezproblémového priebehu realizácie stavby. Odbornosť našich zamestnancov a technické zázemie, či moderný vozový park sú vám kedykoľvek k dispozícii. Pozrite sa teda s akými službami môžete počítať:

 
  • Zabezpečíme geodetické zameranie stavby.
  • Po zameraní a vytýčení pôdorysu stavby zrealizujeme výkop základov s dôrazom na rovinatosť a celistvosť.
  • Pred zaliatím základov betónom sa postaráme o výkop a umiestnenie inžinierskych sietí (voda, elektrina, plyn, či kanalizácia) a častí bleskozvodu.
  • Za rozumné ceny dodáme betón.
  • Pri realizácii základovej dosky pomôžeme s dovozom materiálov i s jej zhotovením.
  • Urobíme terénne úpravy, poprípade odvezieme nepotrebný materiál.

Bez profesionálnej techniky to nejde

 
V prípade, že máte o naše služby záujem alebo ak sa chcete dozvedieť viac o zakladaní stavby, kontaktujte nás telefonicky na telefónnych číslach 0905 400 705,  0907 705 762 alebo využite kontaktný formulár. Navštíviť nás však môžete tiež priamo v našom sídle, kde sa vám budeme venovať osobne.